آموزش power b
۳۰ مرداد

فیلم آموزشی دوره جامع Power Bi

دانلود با هزینه فیلم آموزشی دوره جامع Power Bi مهندس سینا محمدیاری ، 30 ساعت . 

خرید و سپس دانلود دوره ( دانلود به ازای پرداخت )

۸۹۰,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاه شما